Informatie

Wie moet nu aanmelden

  • Kinderen geboren in 2022

    Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2022 die pas effectief starten met school op 1 september 2025 (schooljaar 2025-2026)

  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar

    Behalve als de kleuterschool en de lagere school één school zijn, dan hoef je je kind niet opnieuw aan te melden.

  • Broers en zussen en kinderen van personeel

    Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doe je dat niet, dan vervalt jouw voorrang.

  • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van jouw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.